ABOUT THE TEMPLE

ABOUT THE FOUNDER


About the Deities at this Ashram (Click to read about)

Durga
Sree Vijaya Durga

Shiv
KalBhairav/Shiv

Ganesha
Ganesh

kartik
Kartik

DakshinKali
Dakshin Kali

KalighatKali
Kalighat Kali


Tara


Shani Maha Dev

Sri Jagannath
Sri Jagannath

Vishnu Parivar

navagrahas Tripura Sundari (Lalitha)  

 

 

About the Pujas / Rituals at this Ashram (click to read about)

Kalpataru Puja

Siva Ratri

Vasanta Navaratri

Sri Jagannath / Tara Ratha Yatra

Ganesha Chaturthi

Sharad Navatari / Durga Puja

Jagaddhatri Puja

Diwali Kali Puja

SIDDHA PURUSHAS worshipped at this Ashram (Click to read about)

Jogini Maa
Sri Ramakrishna

babaji
Sri Mahavatar baba

Trilinga Swami
Sri Trilanga Swami

bamdev
Sri Bhamdev

loknath
Sri Loknath Baba

Mouna Swami
Mouna Swami

 

 

 

 


With the Blessings of Divine Mother
AT THE LOTUS FEET OF KALI
JAI BHAVANI